Personal tools
You are here: Home MHP MHP_dokumentáció A panel adatbázis technikai változói
Document Actions

A panel adatbázis technikai változói

A panel adatbázis technikai változói: HULLAMnn RSELnn ExKERDIV ExHTFOVI AKHTnn AKTTAGnn HPANELx IPANELx

HULLAMnn: A minta egészére vonatkozó dichotóm segédváltozó, amelynek révén azt tudhatjuk meg, hogy valaki adatfelvételi célszemély volt-e egy adott hullámban, vagy sem. Más szóval: azonosítható az, hogy valaki a kiinduló mintában szerepelt-e és a érdezőbiztosok keresték-e egyáltalán. Ez a változó tulajdonképpen a potenciális keresztmetszeti fájlt jelöli ki, és a teljes longitudinális masterfájlra értelmezhető: mind a 8237 esetnek érvényes kódja van.

0 A személyt nem keresték
1 Keresték


RSELnn: Az egyéni ÉS helyettesítő kérdőívet kitöltők kiválasztására használható, és az összes olyan személyre vonatkozik, aki egy adott hullámban benne lehetett volna (HULLAMnn=1), tehát gyerekekre és felnőttre egyaránt. Eredetileg a fájl súlyozásához előállított segédváltozó.

1 Készült egyéni vagy helyettesítő kérdőív
2 Nem készült, mert 16 év alatti gyerek
3 Meghalt, vagy egyéb okból kiesett a mintából
4 Egyéb okból nem készült kérdőív


ExKERDIV: Az egyéni vagy helyettesítő kérdőívet kitöltők kiválasztására használható és értelemszerűen a 15 évesnél idősebbek aktiv tagokra (AKTTAGnn=1) vonatkozik, vagyis azokra, akiknek kellett volna kérdőívet kitölteniük. Az adatrögzítést követően a lakáslap változói alapján állították elő.

0 Nem készült sem egyéni, sem helyettesítő kérdőív
1 Egyéni kérdőívet töltött ki
2 Helyettesítő kérdőív készült a személyről


ExHTFOVI: A háztartásfőhőz való viszonyt jelölő változó. Háztartástipológia változók elő állítására és háztartásszintű fájl definiálásához használható.A háztartás tábla HxBHT0 nevű változója alapján állították elő.  A háztartásfőhöz való viszony változó kategóriái a panel időszaka alatt változtak. Mindazonáltal az 1-es érték mindig a háztartásfőt jelölte.

1992 -1993

1 Háztartásfő
2 Házastársa
3 Élettársa
4 Gyermeke
5 Szülője
6 Anyósa, apósa
7 Egyéb rokon
8 Nem rokon


1994-1995

1 Háztartásfő
2 Házastársa
3 Élettársa
4 Gyermeke
5 Szülője
6 Anyósa, apósa
7 Unoka
8 Egyéb rokon
9 Nem rokon


1996-1997

1 Háztartásfő
2 Házastársa
3 Élettársa
4 Gyermeke
5 Szülője
6 Anyósa, apósa
7 Unoka
8 Egyéb rokon
9 Nem rokon
10 Nagyszülő
11 Testvér


AKTHTnn: Dichotóm változó, amely azt jelzi, hogy egy háztartás szerepelt-e ("aktív" volt-e) egy adott hullámban vagy sem. Az ExHTFOVI változóval együtt háztartás szintű keresztmetszeti fájl kiválasztásához használható.(AKTHTnn=1 and ExHTFOVI=1).

0 Nem szerepelt a hullámban
1 Szerepelt, résztvett a hullámban


AKTTAGnn: Többértékű változó, amely elsősorban azt jelzi, hogy egy személy "aktív" volt, tehát szerepelt a mintában. Ezen felül megtudhatjuk azt is, hogy miért nem szerepel az adott hullámban. 1992-ben csak két értéke van, és a HULLÁM92 változó megegyezik az AKTTAG92 változóval. A későbbi hullámokra az iménti egyenlet nem igaz.. Az AKTTAGnn=1 kiválasztással kapjuk meg a keresztmetszeti fájl-t. Ez a változó is a teljes longitudinális masterfájlon értelmezhető, vagyis az összes 8237 esetnek érvényes kódja van.

1992

0 Nem szerepelt a hullámban
1 Szerepelt, résztvett a hullámban

1993-1996

0 Nem keresték
1 Aktiv tag
2 Aktiv háztartás inaktív tagja
3 Inaktív háztartás tagja


HPANELx: Ez a dichotóm változó a longitudinális háztartás fájl leválogatására szolgál. Segítségével az ujjunkat kimélhetjük meg, mert a longitudinális fájl definíciója szerint:
            HPANEL1=1 ugyanaz, mint az AKTHT92=1 és E1HTFOVI=1.
            HPANEL2=1 ugyanaz, mint az AKTHT92=1 és AKTHT93=1 és  E2HTFOVI=1).
            HPANEL3=1 ugyanaz, mint az AKTHT92=1 és AKTHT93=1 és AKTHT94=1 és  E3HTFOVI=1.
            stb.

0 Nem szerepel a longitudinális HT fájlban
1 Szerepel a longitudinális HT fájlban


IPANELx: I mint Individuális. Ez a dichotóm változó a longitudinális egyéni fájl leválogatására szolgál. Hasonlóan állítottuk elő, mint a HPANELx változót, csak az AKTTAGnn változó segítségével.

            IPANEL1=1 ugyanaz, mint az AKTTAG92=1.
            IPANEL2=1 ugyanaz, mint az AKTTAG92=1 és AKTTAG93=1.
            IPANEL3=1 ugyanaz, mint az AKTTAG92=1 és AKTTAG93=1 és AKTTAG94=1.
            stb.

 Az összes egyénre vonatkozik függetlenül életkorától és attól, hogy töltött-e ki kérdőívet vagy sem.

0 Nem szerepel a longitudinális egyéni fájlban
1 Szerepel a longitudinális egyéni fájlban
Andorka Rudolf

(1931-1997) szociológus, egyetemi tanár, 1990-től az MTA levelező tagja, a BKE rektora (1991-1997), az OTKA elnöke (1991-1996), a magyarországi Lutheránus Egyház világi elnöke. Andorka Rudolf számos folyóirat szerkesztőségének tagja volt. Az ISA Research Committee
28 on Social Stratification and Mobility (RC28) elnöke volt 1986 és 1990 között.

tovább


adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.