Personal tools
You are here: Home MHP MHP_dokumentáció A háztartás tábla és a lakáslap
Document Actions

A háztartás tábla és a lakáslap

A lakáslap arra szolgált, hogy a lakásban élő háztartások száma megállapítható legyen. Ezen felül a lakáslap a lakás alapvető infrastrukturális jellemzőit is felmérte. A Háztartástáblában a háztartásban élő személyeket, illetve a személyek alapvető demográfiai jellemzőit soroltuk fel.

1. Háztartás tábla

A háztartás tábla a háztartás kérdőívek elején található. Minden háztartás tagnak külön sora van és a táblázat oszlopaiban alapvető információkat (nem, születési év, háztartásfőz való viszony, stb) rögzítettek minden egyes tagról, függetlenül attól, hogy az adott személy töltött-e ki valamilyen más kérdőívet. A háztartás tábla változóinak neve mindig HxB... karaktersorozattal kezdődnek. (x = a hullám száma, 1-től 6-ig).

Az i végű változók az i-edik tagra vonatkoznak és a háztartás tábla i-edik sorából származnak.Például a H2BSZU3 nevű változó a 3 sorszámú tag születését jelöli a 2. hullámban. Egy 3-nál kevesebb tagú háztartás esetében ezen a változón hiányzó (missing) érték szerepel az adatbázisban.

Utolagosan zéró végződésű változókat kreáltak a háztartás tábla változóiból, melyek a sorszámuktól függetlenül a személyekre vonatkoznak. Például a H2BSZU0 változó minden egyes személy születési évét jelöli a 2. hullámban.

A háztartás tábla változói:

HxBSOR0       A httag sorszáma
HxBNEM0      A httag neme
HxBSZU0       A httag születési éve
HxBCSL0       Családi állapota
HxBHT0         A háztartásfőhőz való viszonya (ugyanaz mint az ExHTFOVI változó)
HxBTAG0      Mióta tagja a háztartásnak
HxBTOV0      Hol tartózkodik jelenleg?

2. Háztartásfőhöz való viszony

HxBHT0 és ExHTFOVI változók tartalma ugyanaz. A háztartásfőz való viszony változó kategóriái a panel időszaka alatt változtak. Mindazonáltal az 1-es érték mindig a háztartásfőt jelölte. Erről bővebben itt olvashat.

A háztartásfőt az alábbi instrukció alapján határozták meg a kérdezők:

HÁZTARTÁSFŐ = LEGIDŐSEBB AKTÍV KERESŐ FÉRFI
HA NINCS: LEGIDŐSEBB AKTÍV KERESŐ NŐ
HA AZ SINCS: LEGIDŐSEBB INAKTÍV FÉRFI
HA AZ SINCS: LEGIDŐSEBB INAKTÍV NŐ

lásd még

3. Lakáslap

A lakáslapon néhány fontos technikai jellegű információt rögzítettek. Ezek nagyobb része (név, cím, stb) természetesen nem nyilvános. Néhány változó azonban a 2. hullámtól fogva részét képezi a fájlnak és ezeket használták fel a szelekciós változók létrehozására (pld. AKTTAGnn, RSELnn). A felhasználóknak inkább ez utóbbiak használatát javasoljuk, sem mint az eredeti bináris változókat. A lakáslap változóinak neve mindig L betűvel kezdődik.

A lakáslap változói

lxfbom0 – A személy felbomláskódja
lxsor0 – A személy sorszáma
lxszul0 – Születési éve
lxhaz0 – Válaszolt-e háztartás kérdőívre
lxegy0 – Válaszolt-e egyéni kérdőívre
lxhely0 – Válaszolt-e helyettesítő kérdőívre
lxsem0 – Semmilyen kérdőívre nem válaszolt
lxnem0 – Miért nem válaszolt
lxsorsz – Lakás sorszáma
lxhazt – Háztartás sorszáma.
lxfbom – Háztartás sorszáma

Megjegyzés: A 0 végződés hasonlóan a háztartástábla változóihoz, azt jelzi, hogy esetekhez illesztett változóról van szó.

Andorka Rudolf

(1931-1997) szociológus, egyetemi tanár, 1990-től az MTA levelező tagja, a BKE rektora (1991-1997), az OTKA elnöke (1991-1996), a magyarországi Lutheránus Egyház világi elnöke. Andorka Rudolf számos folyóirat szerkesztőségének tagja volt. Az ISA Research Committee
28 on Social Stratification and Mobility (RC28) elnöke volt 1986 és 1990 között.

tovább


adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.