Personal tools
You are here: Home HÉV Dokumentáció HÉV - Technikai változók
Document Actions

HÉV - Technikai változók

Azonosítók

2007-ben csak azokat az embereket kerestük, akik már az 1992-es mintában is szerepeltek. Az akkori családstruktúra azonban jelentősen módosulhatott.  Az új családstruktúra beazonosítása háztartás szerinti elemzésekhez fontos lehet. Erre az alábbi változók szolgálnak:
hazon07: Háztartás új azonosítója 2007-ben
eazon07: Egyén ehhez tartozó új azonosítója 2007-ben

Az adatbázis tartalmazza az 1992-es háztartási és egyéni azonosítókat is. Ezeknek az MHP-val való összefűzés, vagy a kezdeti háztartásstruktúra azonosítása miatt lehet szükség:
hazon92: Háztartás azonosító 1992
eazon92: Egyéni azonosító 1992

Az adatbázison található négy technikai azonosító is, melyeket az adatfelvétel során használtunk, és megegyeznek az 1993-as egyéni azonosítókkal. Az elemzésekhez ezeket a változókat nem szabad használni.
eazon07s: Egyén 1993-as azonosítója
ev1sorsz: Lakás sorszáma
evhazt: Háztartás sorszáma
evegyen: 1993-as azonosító

Eredményváltozók

Két olyan változó található az adatbázisban, mely a 2007-es adatfelvétel eredményét tartalmazza:
hveredm: A lekérdezés sikeressége 2007-ben a keresett 6882 emberre vonatkozóan
hver9207: A teljes 1992-es minta lekérdezésének sikeressége 2007-ben. Ez az előzőnél annyival bővebb, hogy az 1992-1997 között meghalt embereket, akiket már nem is kerestünk, is tartalmazza.
A két változó az alábbi kódokat használja:
1 - készült interjú
2 - válaszképtelen személy (pl. beteg)
3 - válaszmegtagadó
4 - ideiglenesen távol volt
5 - meghalt
6 - ismeretlen helyre költözött
7 - ismert helyre költözött, de nem követtük
8 - egyéb indokból kieső
9 - technikai kód: nem készült el, de az indokot nem tudjuk
48 - külföldön tartózkodott (Ez a kód nem szerepelt a nyomozati lapokon. Néhány kérdezőbiztos azonban kézzel beírta ezt az indokot. Ennek megfelelően ez a kód arra nem alkalmas, hogy a külföldön tartózkodók teljes létszámát becsüljük vele. Arra sem alkalmas, hogy külön válasszuk a külföldön élő és a rövid ideig külföldön tartózkodó embereket)
53 - 1992-1997 között meghalt, ezért nem is kerestükSúly

A súlyozás négy dimenzió (nem, kor, iskolai végzettség, település típusa) együttes eloszlását igazította hozzá az eredeti 1992-es mintáéhoz. Ez a súly egyéni súly, és arra a populációra reprezentatív, aki 1992-ben és 2007-ben is Magyarországon élt.
evsuly4: az 1992-es budapesti, a 2007-es 4D-s és az elemszámtartó súly együtt


adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.