Personal tools
You are here: Home HÉV Résztvevők és kutatási témák
Document Actions

Résztvevők és kutatási témák

A kutatás célja átfogó ismereteket szerezni a magyar lakosság jövedelmi, vagyoni és munkaerő-piaci helyzetéről, valamint társadalmi kérdésekben vallott attitűdjeiről. Az elkészítendő vizsgálat azon túl, hogy alapvető információkat nyújt (amelyeket tudományos és közpolitikai közleményekben hozunk nyilvánosságra), adatbázist szolgáltat a társadalompolitikai modellező tevékenység, valamint a tudományos célú nemzetközi összehasonlító vizsgálatok számára. A kutatás eredményei egyszerre lesznek használhatóak a közgazdasági, szociológiai és demográfiai elemzések számára és új ismeretekkel szolgálnak a magyar társadalom szerkezetéről. A kutatásnak fontos eleme a nyitott adathozzáférés, amely által az empirikus vizsgálat hozzáadott értéke hatványozottan növekedhet.

2007 őszének az adtafelvétel második fázisán és a súlyozási kérdéseken kívül a tanulmánykötet megtervezése volt a legfontosabb feladata. Ennek érdekében október 17.-ére, immáron harmadszorra összehívtuk a HÉV kutatás tématanácsát, hogy átvitassuk a konkrét kutatási terveket.  A kutatók, miután előzetesen egyeztettek a projekt vezetőivel a kutatásuk témáját illetően, elkészítettek egy fél-egy oldalas vázlatot is elemzéseik fő fókuszairól. 2008 őszére pedig elkészült és megjelent a kutatás zárótanulmányait tartalmazó kötet Újratervezés- Életutak és alkalmazkodás a rendszerváltás évtizedeiben címmel.


A tanulmánykötet tartalomjegyzéke

 

RENDSZERVÁLTÁS, NYERTESEK ÉS VESZTESEK

1. Kolosi Tamás – Tóth István György – Keller Tamás: Nyertesek és vesztesek: intragenerációs mobilitás a rendszerváltás évtizedeiben

AZ ALKALMAZKODÁS TEREPEI

2. Róbert Péter: Foglalkozási turbulencia Magyarországon, 1992–2007

3. Lengyel György: Vállalkozói hajlandóság, vállalkozások, anyagi jólét

4. Gábos András – Bartus Tamás: Demográfiai alkalmazkodás: szüléstörténetek a rendszerváltást követő időszakban

5. Kopasz Marianna – Szántó Zoltán – Várhalmi Zoltán: A magyar háztartások tagjainak kapcsolatháló-dinamikája 1992 és 2007 között

SIKEREK, KUDARCOK, ÁTÖRÖKÍTÉS

6. Gábos András – Szivós Péter: A gyermekkori háttér és az iskolázottság

7. Keller Tamás: Optimizmus és depresszió: objektív helyzet és szubjektív állapot

ÉRTÉKELÉSEK ÉS ATTITŰDÖK

8. Bernát Anikó – Páthy-Dencső Blanka: Életszínvonalutak: az életkörülmények görbéi és egyenesei

9. Hegedűs Rita: A vallási változás: társadalmi trend és egyéni életciklus

10. Fábián Zoltán: Holtodiglan? A szavazói hűség szerepe a választói magatartásban

MÓDSZERTANI TANULSÁGOK  

11. Páthy-Dencső Blanka – Hudomiet Péter: Nyomtalanul? – adatfelvételi tapasztalatok

12. Koltai Júlia – Rudas Tamás: A TÁRKI HÉV – 2007 kutatás súlyozása

13. Hermann Dóra – Rudas Tamás: A halálozás okozta mintacsökkenés

14. Hudomiet Péter: A panelkopás természete és a súlyozás sikeressége a HÉV-ben

15. Balogh Anikó: Retrospektív vagy longitudinális vizsgálatok? – A foglalkozástörténet példáján

adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.