Document Actions

HÉV - Alapadatok

Településre vonatkozó változók

evatelep: Település neve 2007-ben
evaker: Kerület száma budapestiek esetén 2007-ben
evattip: Település típusa 2007-ben
evatel92: A jelenlegi, 2007-es lakhely településének 1992-es neve.


Háztartástábla

A háztartástábla a 2007-es háztartás minden tagjáról tartalmazza a legalapvetőbb információkat. A táblában maximum 9 ember szerepelt, vagyis az alábbi felsorolásban X=1,2,...,9. A kérdezett egyén mindig az első sorban szerepelt. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben egy adott háztartásból több emberrel is interjú készült (már 1992-ben is egy háztartásban szerepeltek), akkor az alábbi változók mindenkitől külön le lettek kérdezve. A kemény változók közötti inkonzisztenciákat a tisztítás során kiszűrtük. A jövedelemre vonatkozó változók között azonban lehetnek különbségek. Ennek megfelelően egyazon háztartás összjövedelme is másképpen adódhat a különböző háztartástagoknál. Ezeket a különbségeket tudatosan nem átlagoltuk ki.

A HT tábla egyébként a TÁRKI-MONITOR logikáját követte, és a változók kódjai is onnan lettek átvéve.

hvbsorX: Az X. háztartástag a HT-táblában melyik sorban található
hvbnemX: Az X. háztartástag neme a HT-táblában
hv93azX: Az X. háztartástag azonosítója a HT-táblában
hvbszuX: Az X. háztartástag születési éve a HT-táblában
hvbcslX: Az X. háztartástag családi állapota a HT-táblában
hviiskX: Az X. háztartástag iskolai végzettsége a HT-táblában
hvjareX: Az X. háztartástag jár-e valamilyen iskolai rendszerű végzettséget adó képzésre?
hvmakbX: Az X. háztartástag dolgozik-e?
hvffogX: Az X. háztartástag milyen beosztásban van?
hvellatX: a. Az X. háztartástagmilyen ellátást kap elsősorban?
hvellaXb: b. Az X. háztartástag milyen ellátást kap másodsorban?
hvmasmhX: Az X. háztartástag van-e még rendszeres v. alkalmi munkajövedelme is?
hvjobeX: Az X. háztartástag netto havi jövedelme összesen
hvbhtX: Az X. háztartástag háztartásfőhöz viszonyított családi állása

Háztartástipológia


A háztartástipológ változók generált változók és az adatbázis végén találhatók:
hsize07: Háztartás nagyság 2007
ht07: Háztartás összetétel 2007
hhage07: Háztartásfő kora, 14 kat.
hvbbaba: A legkisebb 16 év alatti gyermek kora, 5 kat.
hvbkor18: A 18 év alatti háztartástagok száma
hzttip07: Összevont háztartástipológia
hvkorX: Az X. háztartástag életkora (X=1,2,...,9)
hvsgy: Saját gyermekek száma a háztartásban
hvnsgy: Nem saját gyermekek száma a háztartásban
hhage07a: Háztartásfő kora, évek száma
htfokor1: A háztartásfő kora, 6 kat.
hvbbaba2: A legkisebb 16 év alatti gyermek kora
hvvangy: Van-e 18 évesnél fiatalabb gyermek a háztartásban?
htipalap: Alap háztartástipológia
hvbkor15: A 15 éves és fiatalabb háztartástagok száma
hvbkor13: A 13 éves és fiatalabb háztartástagok száma
hvfeln: A 16 éves és idősebb háztartástagok (felnőttk) száma
hhneme07: A háztartásfő neme
hhisk07: A háztartásfő iskolai végzettsége
oecd1: OECD I. skálával számolt fogyasztási egységek száma a háztartásban
oecd2: OECD II. skálával számolt fogyasztási egységek száma a háztartásban
gakt4: gazdasági aktivitás 4 kategória
isk3: iskolai végzettség kategorizálva


Egyéb alapadatokat tartalmazó változók

evakerd: Kérdezői igazolványszám
evakezd0: A kérzezés éve
evakezd1: A kérdezés hónapja
evakezd2: A kérdezés napja
evakezd3: A kérdezés kezdetének órája
evakezd4: A kérdezés kezdetének perce
hvegyutt: Összesen Önnel együtt hányan élnek Önök a családban (egy háztartásban)?
adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.