Document Actions

MHP Válogatott bibliográfia

MHP Válogatott magyar nyelvű bibliográfia

Andorka Rudolf – Bárdossy György – Hegedüs József – Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Lengyel György – Nagy Gyula – Sik Endre – Szántó János – Tarjányi József – Tóth István György: Jelentés a Magyar Háztartás Panel I. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 1. kutatási jelentés. Budapest, 1992. 118 p. (TPUBL-A222) nyomtatott

Andorka Rudolf – Hegedüs József – Kovács Róbert – Sik Endre – Szántó János – Tarjányi József – Tóth István György: Budapesten élni...: Jelentés a Magyar Háztartás Panel I. hullámának budapesti adatai alapján. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 2. Budapest, 1993. 82 p. (TPUBL-A223) nyomtatott

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Förster, Michael F. – Hegedüs József – Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István – Tóth István János: Egy év után...: Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 3. Budapest, 1993. 156 p. (TPUBL-A224) nyomtatott

Hegedüs József – Kovács Róbert – Mihályffy László – Nagy Gyula – Sik Endre – Tarjányi József – Tóth István György: Budapesten élni 1993-ban. Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. hullámának budapesti adatai alapján. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 4. Budapest, 1994. 104 p. (TPUBL-A221) nyomtatott

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Berencsi Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Moksony Ferenc – Nagy Gyula – Sági Matild – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Társadalmi átalakulás 1992–1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, 1994. 153 p. (TPUBL-A227) nyomtatott

Sik Endre: Budapesten élni 1994-ben. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának adatai alapján. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 6. Budapest, 1995. 71 p. (TPUBL-A277) nyomtatott

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Czeglédi Tibor – Fábián Zoltán – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János – Vukovich György: Társadalmi páternoszter 1992–1995. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 4. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 7. Budapest, 1996. 191 p. (TPUBL-A228) nyomtatott

Andorka Rudolf – Bedekovic, István – Czeglédi Tibor – Csanádi Gábor – Dögei Ilona – Ferge Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Nagy Róbert – Polonyi Gábor – Sik Endre – Spéder Zsolt – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Az ajtók záródnak (?!) Jelentések a Magyar Háztartás Panel 5. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 8. Budapest, 1997. 191 p. (TPUBL-A226) nyomtatott

Sik Endre – Tóth István György: Zárótanulmány. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 6. hullámának eredményéről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 9. Budapest, 1998. 252 p. (TPUBL-A313)
www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a313.pdf

*          *            *

Albert Fruzsina – Dávid Beáta: A barátokról. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, 1998. 257–276. p. (TPUBL-A872)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a872.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-119/publikaciok/tpubl_a_119.pdf

Albert Fruzsina – Dávid Beáta: A kapcsolati tőke dimenziói etnikai metszetben. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2006. Budapest, 2006. 351–369. p. (TPUBL-A997)
http://test.tarki.hu/download/jelentes/a997.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-716

Albert Fruzsina – Dávid, Beáta: Az emberi kapcsolatok alakulása Magyarországon a XX. század utolsó évtizedében. Budapest, 2003. 13. p. (TPUBL-A592)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a592.pdf

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: Szegénység a 90-es évek elején. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, 1994. 74–106. p. (TPUBL-A904)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a904.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-217/publikaciok/tpubl_a_217.pdf

Angelusz Róbert – Fábián Zoltán – Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az info-kommunikációs eszközhasználat válfajai. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2004. Budapest, 2004. 309–331. p. (TPUBL-A805)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a805.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-017

Árvay János – Fábián Zoltán – Kolosi Tamás – Sik Endre – Vértes András – Zacher László: A magánszektor fejlődése Magyarországon 1990–1993. Előzetes kutatási beszámoló. Budapest, 1994. 14 p. (TPUBL-A213) nyomtatott

Bedekovics István – Kolosi Tamás – Sági Matild – Sik Endre – Spéder Zsolt: A lakosság megtakarítói magatartásának vizsgálata a Magyar Háztartás Panel adatbázisának felhasználásával. (Az V. hullám adatai alapján) Budapest, 1997. 74 p. (TPUBL-A341) nyomtatott

Bedekovics István – Kolosi Tamás – Szivós Péter: Jövedelmi helyzet a 90-es évek első felében. Andorka Rudolf –Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, 1994. 34–60. p. (TPUBL-A902)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a902.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-215/publikaciok/tpubl_a_215.pdf

Biro Lajos – Farkas Erika – Karajánnisz, Manolisz: Lakáshelyzet és lakásmobilitás: mennyiség, minőség, mobilitás. Budapest, 2000. 119 p. (TPUBL-A160) nyomtatott

Bognár Éva – Fábián – Galácz Anna: World Internet Project 2005. „A digitális jövő térképe” A magyar társadalom és az internet 2005 végén. Gyorsjelentés a World Internet Project 2005. évi magyarországi kutatás eredményeiről. Budapest, 2006. 41 p. (TPUBL-A880)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a880.pdf

Bornemisza Eszter – Fekete Ágnes – Kende Gábor – Miski Zoltán – Rudas Tamás – Wagner János: Az államháztartási reform hatása a lakossági jövedelmek eloszlására. V. téma: Mikroszimulációs adatbázis kialakítása. Mikroszimulációs adatbázis dokumentációja. Budapest, 1995. 54 p. (TPUBL-A232) nyomtatott

Csepeli György – Fábián Zoltán – Sik Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, 1998. 458–489. p. (TPUBL-A881)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a881.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-128/publikaciok/tpubl_a_128.pdf

Dessewffy Tibor – Rét Zsófia: Az info-kommunikációs technológiák terjedése – objektív és szubjektív gátak. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2004. Budapest, 2004. 332–342. p. (TPUBL-A806)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a806.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-018

Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán – Sik Endre: Nőttek-e az előítéletek Magyarországon? Antiszemitizmus, cigányellenesség és xenofóbia változása az elmúlt évtizedben. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2004. Budapest, 2004. 375–399. p. (TPUBL-A809)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a809.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-021

Fábián Zoltán – Róbert Péter – Szivós Péter: A magyar társadalom szegmentáltsága: státuscsoportok és életstílus miliők. Budapest, 1998. 41 p. (TPUBL-A216) nyomtatott

Fábián Zoltán: A középrétegek: adalékok a poszt-kommunista átmenet társadalmi és társadalomlélektani hatásaihoz. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, 1994. 351–377. p. (TPUBL-A918)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a918.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-266/publikaciok/tpubl_a_266.pdf

Fábián Zoltán: Szegénység és a társadalmi jövedelmek rétegeloszlása. I. téma. Zárótanulmány. Társadalmi változások, szegénység és a társadalmi jövedelmek rétegeloszlása. Budapest, 1995. 35 p. (TPUBL-A244) nyomtatott

Förster, Michael F. – Szivós Péter – Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység: Magyarország és a többi visegrádi ország tapasztalatai. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, 1998. 279–297. p. (TPUBL-A873)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a873.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-120/publikaciok/tpubl_a_120.pdf

Förster, Michael F. – Tóth István György: Családi támogatások és gyermekszegénység a kilencvenes években Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 16. Budapest, 1999. 58 p. (TPUBL-A400)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a400.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-540/publikaciok/tpubl_a_540.pdf

Gábos András – Szivós Péter: A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2006. Budapest, 2006. 204–228. p. (TPUBL-A988)
http://test.tarki.hu/download/jelentes/a988.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-695

Gábos András – Szivós Péter: A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok helyzete. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, 2002. 42–59. p. (TPUBL-A819)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a819.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-031/publikaciok/tpubl_a_031.pdf

Gábos András: Családok helyzete és családtámogatások a kilencvenes években. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2000. Budapest, 2000. 99–122. p. (TPUBL-A845)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a845.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-058/publikaciok/tpubl_a_058.pdf

Galasi Péter: Szegénység és a társadalmi jövedelmek rétegeloszlása. I. téma. 5. résztanulmány. Szegények és gazdagok: A háztartások szegénnyé, illetve gazdaggá válását befolyásoló szociodemográfiai tényezők vizsgálata a Magyar Háztartás Panel vizsgálat adatai alapján. Budapest, 1995. 35 p. (TPUBL-A245) nyomtatott

Galasi, Péter: Női-férfi kereseti különbségek Magyarországon, 1986–1996. Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ: Budapest, 2000. 44 p. (TPUBL-A510)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a510.pdf

Girasek Edmond – Sik Endre: Munkaerőpiac és informális jövedelem. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2006. Budapest, 2006. 65–85. p. (TPUBL-A982)
http://test.tarki.hu/download/jelentes/a982.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-689

Hegedűs József – Kovács Róbert – Tosics Iván: Lakáshelyzet az 1990-es években. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, 1994. 138–164. p. (TPUBL-A906)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a906.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-219/publikaciok/tpubl_a_219.pdf

Kolosi Tamás – Dencső Blanka: Osztálytársadalom? Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2006. Budapest, 2006. 19–41. p. (TPUBL-A980)
http://test.tarki.hu/download/jelentes/a980.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-687

Kolosi Tamás – Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2004. Budapest, 2004. 48–74. p. (TPUBL-A790)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a790.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-002

Kolosi Tamás – Sági Matild: Hullámzó háztartások. A háztartások demográfiai, foglalkozásszerkezeti és anyagi helyzetének változása. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, 1998. 45–71. p. (TPUBL-A864)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a864.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-111/publikaciok/tpubl_a_111.pdf

Kolosi Tamás – Sági Matild: Rendszerváltás és társadalomszerkezet. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, 1996. 149–197. p. (TPUBL-A889)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a889.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-172/publikaciok/tpubl_a_172.pdf

Kolosi Tamás – Sik Endre: A magángazdaság nemzetgazdasági súlya és némely társadalmi jellemvonásai. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, 1994. 248–269. p.
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a913.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-223/publikaciok/tpubl_a_223.pdf

Kolosi Tamás – Sik Endre: Függelék. (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) (Első gyorselemzés a Magyar Háztartás Panel adatai alapján). Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1992. Budapest, 1992. 508–530. p
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a933.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-281/publikaciok/tpubl_a_281.pdf

Kolosi Tamás – Sik Endre: Rendszerváltás a munkaerőpiacon. Gyorsjelentések 8. Budapest, 1992. 10p. (TPUBL-A421) nyomtatott

Lengyel György – Nagy Ildikó – Polonyi Gábor – Sági Matild – Spéder Zsolt – Szép Péter – Tarjányi József – Tóth István János: A lakosság megtakarítói magatartásának vizsgálata a Magyar Háztartás Panel adatbázisának felhasználásával. Budapest, 1996. 176 p. (TPUBL-A204) nyomtatott

Lengyel György: Megtakarítási normák, gazdasági attitűdök, pénzhasználati módok. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, 1998. 514–526. p. (TPUBL-A883)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a883.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-130/publikaciok/tpubl_a_130.pdf

Medgyesi Márton – Sági Matild – Szivós Péter: A harmadik kor: az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 13. Budapest, 1999. 63 p. (TPUBL-A397)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a397.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-537/publikaciok/tpubl_a_537.pdf

Medgyesi Márton – Szivós Péter – Tóth István György: Szegénység és egyenlőtlenségek: generációs eltolódások. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2000. Budapest, 2000. 177–204. p. (TPUBL-A848)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a848.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-061/publikaciok/tpubl_a_061.pdf

Medgyesi Márton: Az időskorúak jövedelmi helyzetének változása az 1990-es években. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, 2002. 60–74. p. (TPUBL-A820)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a820.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-032/publikaciok/tpubl_a_032.pdf

Mészáros József: Lakossági vélemények a környezetvédelemről, a környezeti állapotról. (Összefoglalás). Budapest, 1996. 47 p. (TPUBL-A266) nyomtatott

Mészáros József: Lakossági vélemények, attitűdök a magyarországi környezetvédelem helyzetéről. Zárótanulmány. Budapest, 1996. 58 p. (TPUBL-A267) nyomtatott

Miski Zoltán: Becslés a rendszeres gyermekvédelmi támogatás költségkihatásairól (első változat). Háttértanulmányok a középtávú szociálpolitikai koncepcióhoz 7/A. Budapest, 1997. 28 p. (TPUBL-A356) nyomtatott

Nagy Gyula – Sik Endre: Munkanélküliség és munkanélküliek a Magyar Háztartás Panel adatai alapján. Budapest, 1993. 70 p. (TPUBL-A268) nyomtatott

Nagy Gyula: A munkanélküliség a Magyar Háztartás Panel eredményei alapján. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, TÁRKI, 1994. 61–73. p.
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a903.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-216/publikaciok/tpubl_a_216.pdf

Nagy Ildikó – Róbert Péter: Újraelosztó állam vagy öngondoskodó polgár? TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 8. Budapest, 1998. 50 p. (TPUBL-A392)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a392.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-532/publikaciok/tpubl_a_532.pdf

Polonyi Gábor: A lakosság humán kockázatokra történő megtakarításainak és megtakarítási hajlandóságának vizsgálata. Budapest, 1995. 43 p. (TPUBL-A292) nyomtatott

Polonyi Gábor: Áldozatvállalási hajlandóság a környezetvédelem érdekében. Háttértanulmány az 1996. évi Magyar Háztartás Panel adatfelvétele alapján. Budapest, 1996. 25 p. (TPUBL-A265) nyomtatott

Polonyi Gábor: Az anyagi-jövedelmi helyzet alakulása a társadalom felsőbb rétegeiben (1992–94). Budapest, 1995. 42 p. (TPUBL-A269) nyomtatott

Polonyi Gábor: Megtakarítások – bankkártya. Budapest, 1995. 26 p. (TPUBL-A298) nyomtatott

Rudas Tamás – Szivós Péter – Tóth István György: TÁRSZIM ‘97 mikroszimulációs modell az adók és támogatások hatásvizsgálatára. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 10. Budapest, 1998. 39 p. (TPUBL-A394)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a394.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-534/publikaciok/tpubl_a_534.pdf

Rutkowski, Jan: Kereseti mobilitás a kilencvenes évek Magyarországán. Adatok a Magyar Háztartás Panelből. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 15. Budapest, 1999. 32 p. (TPUBL-A399)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a399.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-539/publikaciok/tpubl_a_539.pdf

Sági Matild: A budapesti és Budapest környéki családok társadalmi-demográfiai jellemzői, megtakarítási szokásai és bankokkal kapcsolatos elvárásai. Budapest, 1996. 81 p. (TPUBL-A308) nyomtatott

Sági Matild: A vagyoni helyzet és megtakarítások dinamikája a magyar háztartásokban 1992-1995. A lakosság megtakarítói magatartásának vizsgálata a Magyar Háztartás Panel adatbázisának felhasználásával. 3. tanulmány. Budapest, 1995. 19 p. (TPUBL-A475) nyomtatott

Sági Matild: Elégedettség, jövedelmi feszültség. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, 2002. 75–92. p. (TPUBL-A821)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a821.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-033/publikaciok/tpubl_a_033.pdf

Sik Endre: Valóságdarabkák a Magyar Háztartás Panelből. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, 1994. 165–184. p.
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a907.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-220/publikaciok/tpubl_a_220.pdf

Spéder Zsolt – Paksi Borbála – Elekes Zsuzsanna: Anómia és elégedettség a 90-es évek elején. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, 1998. 490–513. p. (TPUBL-A882)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a882.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-129/publikaciok/tpubl_a_129.pdf

Spéder Zsolt: A megtakarítások alakulása 1992 és 1994 között a Magyar Háztartás Panel adatai alapján. Budapest, 1994. 43 p. (TPUBL-A366) nyomtatott

Spéder Zsolt: A megtakarítói habitus 1995-ben. A lakosság megtakarítói magatartásának vizsgálata a Magyar Háztartás Panel adatbázisának felhasználásával. 2. tanulmány, Budapest, 1995. 28 p. (TPUBL-A474) nyomtatott

Spéder Zsolt: A munkavállalók kereseti szegénysége. A dolgozó szegények és háztartásaik. Szociológiai jellemzés a Magyar Háztartás Panel adatbázisának felhasználásával. Budapest, 1996. 29 p. (TPUBL-A307) nyomtatott

Spéder Zsolt: Szegény nők és férfiak. Lévai Katalin – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások – Jelentés a nők helyzetéről 1997. Budapest, 1997, 121–138. p. (TPUBL-A675)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a675.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-527/publikaciok/tpubl_a_527.pdf

Spéder Zsolt: Változások évről évre. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, 1996. 44–69. p. (TPUBL-A885)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a885.pdf

Szántó János: A háztartások jövedelmi viszonyai és megtakarításai az Állami Biztosító körzeteiben. Budapest, 1994. 62 p. (TPUBL-A283) nyomtatott

Szántó János: A Magyar Szocialista Párt népszerűsége a budapesti választópolgárok körében. Budapest, 1995. 25 p. (TPUBL-A271) nyomtatott

Szántó János: Az öngondoskodás terjedése Magyarországon. Az öngondoskodással kapcsolatos attitűdök a magyar társadalomban a 90-es években. Budapest, 1996. 24 p. (TPUBL-A488) nyomtatott

Szántó János: Vallásos családok társadalmi-gazdasági helyzete Magyarországon. Budapest, 1994. 54 p. (TPUBL-A588) nyomtatott

Szántó, János: A háztartások jövedelmi viszonyai és megtakarításai az Állami Biztosító körzeteiben. Budapest, 1994. 62 p. (TPUBL-A283) nyomtatott

Szép Katalin – Sik Endre: A háztartási munka értéke és a háztartások munkaidő-gazdálkodása. Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001. Budapest, 2002. 176–197. p. (TPUBL-A606)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a606.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-752/publikaciok/tpubl_a_752.pdf

Szivós Péter – Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység Magyarországon, 1992–1997. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 5. Budapest, 1998. 57 p. (TPUBL-A389)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a389.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-437/publikaciok/tpubl_a_437.pdf

Szivós Péter: A jóléti támogatások és a szegénység Magyarországon 1992–1996 (első változat). Háttértanulmányok a középtávú szociálpolitikai koncepcióhoz 2. Budapest, 1997. 44 p. (TPUBL-A338) nyomtatott

Tóth István György: A jóléti programok szerepe a szegénység enyhítésében. Budapest, 1994. 36 p. (TPUBL-A282) nyomtatott

Tóth István György: Jövedelemeloszlás 1987 és 2005 között. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2006. Budapest, 2006. 42–64. p. (TPUBL-A981)
http://test.tarki.hu/download/jelentes/a981.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-688

Tóth István György: Jövedelemeloszlás az 1990-es években. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, 2002. 20–41. p. (TPUBL-A818)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a818.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-030/publikaciok/tpubl_a_030.pdf

Tóth István György: Jövedelemösszetétel és egyenlőtlenségek, 2000–2003 között. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2004. Budapest, 2004. 75–95. p. (TPUBL-A791)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a791.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-003

Tóth István János: Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség. A magyar háztartások fogyasztói és megtakarítási döntéseinek vizsgálata. Budapest, 2000. 65 p. (TPUBL-A191) nyomtatott

Vukovich György – Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében. Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, 1998, 21–42. p. (TPUBL-A863)
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a863.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-110/publikaciok/tpubl_a_110.pdf

Andorka Rudolf

(1931-1997) szociológus, egyetemi tanár, 1990-től az MTA levelező tagja, a BKE rektora (1991-1997), az OTKA elnöke (1991-1996), a magyarországi Lutheránus Egyház világi elnöke. Andorka Rudolf számos folyóirat szerkesztőségének tagja volt. Az ISA Research Committee
28 on Social Stratification and Mobility (RC28) elnöke volt 1986 és 1990 között.

tovább


adatbázis letöltéshez

A honlapunk regisztrált felhasználó letölthetik a mind az MHP, mind a HÉV kutatási adatbázisait. Ha még nem regisztrált felhasználó, kérjük, kattintson ide. Az adatfelhasználási feltételeket megtekintheti a regisztrációs űrlapon. Legyen Ön is regisztrált felhasználónk.